Nyhet

Hairfulness

                                                            Vad är GDPR?

Den 25 maj 2018 börjar EU:s Allmänna Dataskyddsförordning, GDPR, gälla i alla EU-länder. GDPR står för General Data Protection Regulation och kommer att ersätta den svenska Personuppgiftslagen.

GDPR kommer att öka säkerheten för personuppgifter i hela EU, för att skydda medborgarna från dataintrång och bedrägerier. Den kräver att organisationer tillämpar sund säkerhetspraxis kring elektronik- och pappersbaserade data, och i händelse av dataintrång meddelar berörda eller potentiellt berörda personer.


GDPR har en global räckvidd till alla organisationer som kontrollerar eller bearbetar identifierbara personuppgifter om personer inom EU, oberoende av var dessa organisationer finns rent geografiskt. GDPR-kraven gäller både elektronik- och pappersbaserade personuppgifter och betyder att alla organisationer ska tillgodose GDPR-kraven om de hanterar identifierbara personuppgifter med ursprung inom EU.


För er som bokar online, sparas mail, telefonnr och namn.

Denna data rensas var tredje år. Om du ej vill att några av dessa uppgifter sparas, var god och ring salongen så hjälper vi dig.


På Harfulness spara enbart kontaktuppgifter till er kunder för egetbruk och lämnar aldrig ut dem till någon annan part.

Copyright © All Rights Reserved